ولیعهد سابق عربستان از کارشکنی وزارت خارجه این کشور در گفتگوهای سیاسی دولت و معارضان سوری انتقاد کرد.

به گزارشMuslimPress؛ شاهزاده «مقرن بن عبدالعزیز» ولیعهد سابق عربستان گفته است که اگر هنوز ولیعهد بود مذاکرات سیاسی دولت ومعارضان سوری را تا امروز به نتیجه می رساند و تکلیف پرونده سوریه را که هزینه زیادی بر عربستان وارد کرده را روشن می ساخت.

وی همچنین «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان را فردی فاقد تجربه و ضعیف توصیف کرده و شخصیت بی ثبات او را عامل عدم اتحاد معارضان سوری دانست و پیشنهاد کرد که به جای وی فرد دیگری به این سمت منصوب گردد.

شایان ذکر است پیش از این، کارشناسان غرب آسیا پیش بینی کرده بودند که انتخاب فردی خارج از خاندان حاکم بر آل سعود به سمت وزیر خارجه می تواند موجبات تبرئه آل سعود از مسئولیت شکست های عربستان در منطقه را نزد افکار عمومی عربستان فراهم کند.