رژیم آل خلیفه تابعیت بیش از دویست بحرینی را لغو کرد.
به گزارشMuslimPress؛ دادگاه های بحرین با صدور احکام قضایی برای ۱۳۰ نفر، تابعیت بحرینی آنها را به اتهام مشارکت در فعالیت های تروریستی لغو کردند.وزارت کشور بحرین نیز به صورت جداگانه برای لغو تابعیت ۷۲ نفر از شهروندان این کشور تصمیم گیری کرد. سازمان های امنیتی بحرین همچنین ۲۵ نفر از فعالان در پایگاه های اجتماعی را در سال ۲۰۱۵ بازداشت کردند.این مرکز همچنین به ممنوع شدن برگزاری هر نوع تظاهرات در سراسر خاک بحرین ضد دولت این کشور اشاره کرد و افزود: همه زندانیان سیاسی در بحرین باید آزاد شوند.