دفتر وزارت دفاع آمریکا در سفارت این کشور در بغداد رسما از دولت عراق خواستار مجوز پرواز دو هواپیمای آمریکایی از نوع C - ۱۷ و موس۶۴ نموده است.

به گزارشMuslimPress؛ دفتر پنتاگون از دولت عراق برای پرواز هواپیماهای آمریکایی از کویت به مقصد «تلعفر» و سپس پرواز آنها به پایگاه هوایی این کشور در قطر درخواست مجوز کرده است.

این در حالی است که تلعفر در تصرف داعش است و این امر سبب شده است تا مسئولین عراقی از درخواست آمریکایی ها شگفت زده شوند که در پی آن و با پیگیری مقامات امنیتی و نظامی عراقی معلوم می شود که آمریکایی ها می خواستند با این اقدام به داعشی ها مهمات برسانند.

گفتنی است روش رایج ارسال سلاح ومهمات برای داعش توسط آمریکایی ها بدین گونه است که محموله های تسلیحاتی با چتر بر فراز مناطقی که در اختیار داعش است رها می شوند.