نگرانی از نفوذ تفکرات داعش در میان جوانان سبب شده تا امامان جمعه و معلمان در کردستان عراق، روشهایی را برای تفسیر درست دین اسلام و جلوگیری از برداشتهای غلط در نظر گیرند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «euronews»؛ مسئولان اقلیم کردستان عراق تنها راه جلوگیری از ورود تفسیر انحرافی در دین را روشنگری می دانند. از جدیدترین اقدامات پیشگیرانه در این منطقه ممنوعیت حضور برخی از واعظان و امامان جمعه در مساجد است که در جهت گسترش افراط گرایی و متحد کردن جوانان با داعش فعالیت می کرده اند.

«بارزان رشید»، امام جمعه می گوید: ما در خطبه های روز جمعه بر مبارزه با ایدئولوژی افراط گرایی برای رسیدن به همزیستی میان ادیان، میلت و فرقه ها تمرکز می کنیم تا بتوانیم صلح و دوستی را بین مردم ایجاد کنیم و درعین حال حفاظی برای امنیت داخلی بوجود آوریم. جنگ علیه داعش بر دوش ما است و بر همین اساس ما وظیفه بسیار سنگینی در مبارزه علیه افراطی گرایی و ایجاد ایده های جدید از طریق مساجد بر عهده داریم.

به گزارش وزارت اوقاف و امورد دینی اقلیم کردستان عراق، کمی بیش از ۵ درصد از خطبه های روز جمعه خارج از چارچوب و در جهت متقاعد کردن جوانان برای پیوستن به داعش بوده است. تصمیم برای جلوگیری از حضور تعدادی از ائمه برای سخنرانی و وعظ در مساجد پس از آن اتخاذ شد که گروهی از زندانیان داعشی تائید کردند که توسط برخی از امامان جمعه به سمت افراط گرایی هدایت شده اند.

همزمان مسئولان نسبت به از بین بردن نسخه های زیادی از کتب مذهبی و دینی از مساجد اقدام کرده اند. این کتابها تفسیرهایی افراط گرایانه از دین را ترویج می کرده اند.

مقابله با افراطی گرایی در منطقه کردستان عراق تنها به مساجد ختم نمی شود و تعلیم و تربیت و روشهای آموزشی در مدارس نیز در جهت آموزش اسلام واقعی به دانش آموزان در نظر گرفته شده است. این روشها شامل جایگزینی تعدادی از کتابهای مذهبی با کتابهای روشنگرانه در مورد دین است و معلمانی که ایده های افراطی درباره دین داشته اند نیز با افرادی با ذهنیت بازتر جایگزین شده اند تا بتوانند نسلی را پرورش دهند که به مسائل پیرامون، انسانی تر بنگرند و پذیرای عقاید دیگران نیز باشند.