نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفت به صراحت می گویم که در مقام رئیس جمهور آینده آمریکا بی طرف نخواهم ماند! / آمریکا بدون هیچ پشیمانی در کنار اسرائیل خواهد ایستاد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «رویترز»؛ «تدکروز»، نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا، طی سخنرانی انتخاباتی خود در ایالت «ویسکانسین»، ضمن انتقاد از مواضع انتخاباتی رقیب خود یعنی «دونالد ترامپ»، گفت: دونالد ترامپ می گوید که اگر رئیس جمهور شود سیاست بی طرفی بین اسرائیل و فلسطینی ها را در پیش خواهد گرفت، من می خواهم به صراحت بگویم که من در مقام رئیس جمهور آمریکا بی طرف نخواهم ماند! آمریکا بدون هیچ پشیمانی در کنار اسرائیل خواهد ایستاد.