منشور سازمان همکاری اسلامی در جریان نشست مجلس سنای ازبکستان در تاریخ ۱۲ فروردین / حمل به تصویب رسید.

به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه خبری «Trend»؛ منشور سازمان همکاری اسلامی در تاریخ ۲۴ اسفند / حوت سال ۸۶ در شهر «داکار» واقع در سنگال به تصویب رسید و ازبکستان با پذیرش این منظور ملزم به تبعیت از قوانین آن شده است.

«صادق صفایف»، رئیس کمیته مسائل سیاست خارجی مجلس سنا ازبکستان گفت: با تصویب این منشور، ازبکستان بار دیگر بر حمایت سیاسی و تلاش برای توصعه و تحکیم همکاری با سازمان همکاری اسلامی و کشورهای مسلمان تأکید کرد.

او افزود: تصویب این منشور حقوقی امکان جذب منابع مالی از مؤسسات مالی اسلامی به ویژه بانک توسعه اسلامی را برای ازبکستان فراهم می‌آورد.

ازبکستان در سال ۱۹۹۶ به جمع کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی پیوست که امروز ۵۷ عضو دارد. ازبکستان ریاست شورای وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در سال ۲۰۱۶ را نیز بر عهده دارد.