رئیس دانشگاه «الأزهر» مصر، در نشست مشترک هیات علمای بزرگ مصر و اندونزی، تاکید کرد: شیعه و سنی دوبال اسلام هستند و ضروری است به هم نزدیک شوند.

به گزارشMuslimPress؛ شیخ «احمد الطیب»، رئیس دانشگاه «الأزهر» مصر، در نشست مشترک هیات علمای بزرگ مصر و اندونزی که در «جاکارتا» برگزار شد، از همگان دعوت کرد تا به روح میراثاسلامی که به رحمت و تسامح دعوت می کند بازگردند و هرگونه تندروی را کنار بگذارند. وی شیعیان را برادران اهل سنت خواند و تاکید کرد شیعه و سنی دوبال اسلام هستند و تقریب بین آنها ضروری است.

وی در ادامه افزود: نمی توان شیعیان را تکفیر کرد و از اسلام خارج دانست زیرا اختلافات سنی و شیعه فرعی است و اکثریت شیعیان مخالف سب و لعن می باشند و اشتراکات شیعه و سنی بیشتر از افتراقات بین آنان است ونباید گذاشت که دشمنان از اختلاف فی مابین سود ببرند و جنگهای عراق، یمن، سوریه نتیجه همین اختلافات بین شیعه و سنی است که دشمن به ویژه اسرائیل به راه انداخته است.