کاهش شدید بودجه موجب بسته شدن ۵ نمایندگی اسرائیل و همچنین ترک خدمت دیپلماتها و دشواری تامین نیروی انسانی برای پست های مهم وزارت خارجه اسرائیل شده است.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «یدیعوت آحارونوت»؛ همایش سفیران اسرائیل در هفته اول فوریه ۲۰۱۶ در فضایی بسیار سرد و نگران کننده بر گزار شد. در همین زمینه «حنان گودر» رئیس کمیته کارکنان نیروی انسانی وزارت خارجه اسرائیل در اختتامیه این همایش گفت: وزارت خارجه در حال فروپاشی است و خدمات خارجی اسرائیل در حالت بحرانی است.

وی افزود: دولت یک سال است که هر روز به ما امید می دهد که مشکلات حل می شود در حالی موج روزافزون ترک وزارت خارجه سفیران را فراگرفته است به گونه ای که بسیاری از کارکنان به ستاد امنیت ملی کوچ کرده اند.

گودر در این همایش با ارائه آماری قابل توجه گفت: در حال حاضر اسرائیل ۱۰۶ نمایندگی دیپلماتیک درجهان دارد این در حالی است که کشورهای یونان ۱۴۲، هلند ۱۴۱، سوئیس ۱۲۴، ترکیه ۲۲۳، مصر ۱۶۶، وایران ۱۴۲ نمایندگی دیپلماتیک در جهان دارند. که براساس این مقایسه وبعد از تعطیلی ۵ نمایندگی اکنون اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطین به یک اندازه سفارت دارند.

گفته می شود نخست وزیر اسرائیل قصد داشت از لیرمن انتقام بگیرد که دستور داد تا سفارت اسرائیل در بلاروس تعطیل شود وبرای اینکه موضوع برجسته نشود دستور تعطیلی چهار سفارت دیگر را نیز صادر کرد.

سفیران بر این باورند که نخست وزیر که همزمان وزیر خارجه است در زمانی که اسرائیل در انزوای جهانی قرار دارد و در حال از دست دادن مشروعیت بین المللی است نخست وزیر با این اقدامات وزارتخارجه را به فروپاشی کشانده است.