۷۲ درصد از ساکنان سرزمین های اشغالی فلسطین بر این عقیده اند که مقامات رسمی و قضات رژیم اسرائیل فاسد و یا مغرض هستند و ۹۲ درصد معتقدند روابط بر ضوابط، ارجح است.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری اسرائیلی «آروتص شوا»؛ نتایج نظرسنجی ژانویه گذشته فاش نمود، ۷۲ درصد از اسرائیلی ها معتقدند که رژیم شان از فساد گسترده رنج می برد. براساس داده‌های این نظرسنجی ساکنین سرزمین‌های اشغالی از عمق فساد در رأس حاکمیت خود احساس شرم می‌کنند.

طی چند ماهه اخیر رسانه‌های اسرائیلی مملو از موارد فساد اخلاقی و مالی در بین سران، افسران و نظامیان رژیم صهیونیستی بوده است. آمار دیگری نیز که از شبکه دو اسرائیل منتشر شد، نشان می دهد که حدود ۱۶.۹ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند اسرائیل یک کشور بسیار فاسد بوده، این در حالی است که ۵۵.۷ درصد دیگر، این کشور را تقریباً فاسد می دانند.

در این آمار که توسط مؤسسه «میگدام» تهیه گردید، آشکار گردید مردم از مقامات منتخب، و هم چنین قضات حاضر در محاکم قضایی مأیوس و سرخورده شده اند. به گفته ۵۸ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی، قضات دارای صلاحیت نبوده و اغلب فاسداند. اغلب پاسخ دهندگان، به اتفاق معتقد بودند برای پیشرفت در سرزمین های اشغالی، داشتن ارتباط با صاحب منصبان در رأس قدرت، ضروری است و در مجموع ۹۲ درصد مردم احساس می کنند، در سرزمین های اشغالی، روابط بر ضوابط ارجح است.

فساد اخلاقی سیلوان شالوم، وزیر امور داخلی و معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در اواخر سال ۲۰۱۵ رسانه‌ای شده و منجر به استعفای وی شد؛ فساد مالی و اخلاقی ایهود اولمرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی؛ فساد اخلاقی وزیر دادگستری کابینه اولمرت؛ مظنونیت لیبرمن وزیر امور خارجه سابق اسرائیل به رشوه‌خواری و پول شویی از جمله موارد فساد در رأس حاکمیت رژیم صهیونیستی است که تداوم آن در سال‌های اخیر موجب سلب اعتماد ساکنین سرزمین‌های اشغالی به رهبران خود شده است.