رئیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه «پرینستون» آمریکا می گوید: انفجارهای تروریستی مرگبار در بروکسل بر زندگی جوامع مسلمان در آمریکا تاثیر منفی گذاشته است.

به گزارشMuslimPress؛ «نبیل شیخ»، رئیس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه «پرینستون» آمریکا، در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: از زمان حملات تروریستی پاریس، شرایط زندگی برای مسلمانان در آمریکا بسیار بد شده بود و حوادثتروریستی در بروکسل پایتخت بلژیک این شرایط را وخیمتر کرده است. پیامدهای این وضعیت به ویژه برای دیگر مسلمانان در جهان دشوارتر است،

نبیل شیخ، افزود: پس از حملات تروریستی در پاریس ما شاهد غارت و حمله به مساجد و ضرب و شتم و بدرفتاری با مسلمانان در خیابانها بودیم، غربیها، با نگاهی خصمانه به مسلمانان می نگرند، رفاه و آسایش و معاش مسلمانان در غرب در معرض تهدید قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از مسلمانانی که به امید داشتن زندگی بهتر به آمریکا آمده اند، هم اکنون با دیدگاه های متعصبانه غربی ها مواجه شده اند و نگران سرنوشت خود در آمریکا هستند. مخصوصا جای تاسف بسیار دارد که احساسات ضد اسلامی حتی در سخنان و عملکرد سیاستمداران آمریکایی مشاهده و تبلیغ می شود. به محض انتشار اخبار حوادثمرگبار بروکسل، رهبران سیاسی آمریکا به بیان حملات تند لفظی بر ضد مسلمانان و تبلیغ اسلام هراسی روی آوردند و کار را برای ادامه زندگی مسلمانان در آمریکا دشوارتر ساختند.

نبیل شیخ، گفت: ‌‌ امسال سال انتخابات در آمریکا است و ما نامزدهایی مانند تد کروز یا دونالد ترامپ داریم که از لزوم تشدید تدابیر نظارتی و مراقبتی بر ضد مسلمانان سخن به میان آورده اند، در حالیکه این اقدامات نقض آشکار حقوق و آزادی های مدنی است.

وی افزود: در نتیجه این اقدامات، مسلمانان خود را تحت فشار و منزوی از جامعه احساس می کنند. پس از این حوادث، همواره شاهد گسترش اسلام هراسی بوده ایم و می بینیم سطح تساهل و تسامح و مدارای آدمهای اطرافمان کاهش یافته است.

این فعال مسلمان در آمریکا تاکید کرد جای تاسف دارد که مردم تمرکز خود را بر چند کشور معطوف کرده اند و می گویند چند کشور در جهان اسلام یا آفریقا هستند که تحت تاثیر افراط گرایی قرار گرفته اند.

منبع: IRIBNEWS