نتایج یک نظرسنجی که چندی پیش انجام شد، نشان داد که ۶۰ درصد مسلمانان آمریکا از تبعیض‌ها، تعصبات ضداسلامی و تشدید موج اسلام‌هراسی شکایت دارند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از شبکه خبری «CBS»؛ این مسئله در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به دلیل اظهارت اسلام‌ستیزانه سیاستمداران و نیز حملات تروریستی گروه‌های به اصطلاح‌ اسلامی تشدید شده است.

طی چند ماه گذشته، صدها حمله اسلام‌هراسانه علیه مسلمانان در آمریکا گزارش شده است.

«عبدالرزاق بیهی»، یک مسلمان سومالیایی‌تبار ساکن شهر مینیاپلیس با انتقاد از اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری آمریکا علیه اسلام و مسلمانان، تاکید می‌کند که این سخنان هم باعثتشدید احساسات ضداسلامی در کشور می‌شود و هم بهانه‌ای تبلیغاتی به دست گروه‌های تروریستی می‌دهد.

وی همچنین می‌گوید: مسلمانان آمریکا نگران رشد اسلام‌هراسی و تعصبات علیه پیروان اسلام درپی حملات تروریستی در بلژیک هستند.

«اسماء جامع»، یک مسلمان دیگر ساکن مینیاپلیس، ‌ می‌گوید: چندی پیش زنی در خیابان یک بطری آبجو به صورت من پرتاب کرد و فریاد زد که به کشور خود برگرد.

وی می‌گوید: پس از این حادثه من از این که تنها بیرون بروم هراس دارم، من تروریست نیستم. جامعه باید این مسئله را درک کند که کسانی که به نام اسلام عملیات تروریستی انجام می دهند، ‌ بسیاری از مسلمانان را هم کشته‌اند.

نگرانی‌ها از رشد اسلام‌هراسی در آمریکا باعثشده مسئولان در برخی از ایالت‌های این کشور علیه این مسئله و هدف قرار گرفتن مسلمانان هشدار دهند.

سازمان‌های اسلامی از جمله شورای روابط اسلامی آمریکایی نیز بارها درباره رشد موج اسلام‌هراسی در سراسر آمریکا هشدار داده‌اند.

حمله به مساجد و آتش زدن اماکن عبادی اسلامی، ‌ حملات فیزیکی و لفظی علیه مسلمانان و حتی غیرمسلمانانی که ظاهر خاورمیانه‌ای دارند، و ‌تبعیض علیه پیروان اسلام در موارد مختلف تحصیلی، شغلی و غیره تنها برخی از نمونه‌های اسلام‌هراسی در جامعه آمریکا هستند.

در این میان، سیاستمداران آمریکایی به جای آنکه به بهبود این وضعیت کمک کنند، ‌ با لفاظی‌ها و اظهارات جنجالی و فریب‌کارانه خود به این موج اسلام‌هراسی دامن می‌زنند.