یک افسر پلیس آمریکایی در واشنگتن دی سی، پایتخت این کشور با تهدید و ارعاب از زن مسلمان محجبه‌ای خواست که حجابش را دربیاورد، در غیر این صورت به او دستبند زده و او را دستگیر می‌کند!
به گزارشMuslimPress؛ در یک حرکت اسلام‌هراسانه در آمریکا، یک افسر پلیس آمریکایی در واشنگتن دی سی، پایتخت این کشور با تهدید و ارعاب از زن مسلمان محجبه‌ای خواست که حجابش را دربیاورد، در غیر این صورت به او دستبند زده و او را دستگیر می‌کند!نام این افسر پلیس افشاء نشده اما به گفته خبرنگاران به نظر می‌رسد که او پیش از این نیز در سال ۱۹۹۰ به جرم تخریب اموال عمومی از کار اخراج شده اما سرانجام دوباره به سرکار برگشته و زمان برخورد با زن مسلمان محجبه مشغول انجام وظیفه بوده است.به گفته جسیکا راون مدیر اجرایی اقدامات جمعی برای فضاهای امن که در محل حضور داشته این حادثه روز چهارشنبه در کتابخانه شاو در محله واتها رخ داد. راون در این باره می‌گوید: من فاصله زیادی با این زن محجبه نداشتم و شنیدم که افسر پلیس به سراغ او رفت و از او خواست که حجابش را دربیاورد. از تعجب شاخ در آوردم. حتی مردی که کنار او نشسته بود به این حرف اعتراض کرد اما افسر پلیس دست از آزار و اذیت زن محجبه برنداشت و گفت که اگر حجابش را در نیاورد، به او دستبند زده و او را تحت بازداشت قرار می‌دهد. و سرانجام وقتی تمامی تهدیداتش بی‌فایده به نظر می‌رسید، در اقدامی کاملا غیرمنتظره دستبندهایش را درآورد و به او نشان داد و با تهدید و ارعاب، به گونه‌ای وانمود کرد که اگر حجابش را در نیاورد او را بازدداشت خواهد کرد.به گفته شاهدان آزار و اذیت‌های این افسر پلیس آمریکایی به حدی بوده که زن محجبه مجبور به ترک کتابخانه شده. در گزارش‌ها آمده، نیروی پلیس آمریکا دستور بررسی به این واقعه را صادر کرده است.