اظهارات نژاد پرستانه نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا درباره مسلمانان با واکنش شدید مقامات و مردم این کشور روبرو شده است.
به گزارشMuslimPress؛ تد کروز در سخنرانی خود در جمع هوادارانش، پلیسی کردن و کنترل شدید محلات مسلمان نشین و جامعه مسلمانان آمریکا را خواستار شده بود که عده زیادی از جمله کمسیر پلیس نیویورک و شهردار این شهر، این اظهارات را محکوم کردند.فاکس نیوز گزارش داد، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در واکنش به این اظهارات گفت درباره دیدگاه پاییدن برخی مناطق یا مسلمانان که مطرح می شود باید بگویم من هم اکنون از کشوری خارج شده ام(کوبا) که پاییدن جامعه را پیش گرفته بود و پدر سناتور کروز نیز از همین کشور فراری شد و به آمریکا آمد.