رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت نوروز اطمینان داده است که در سال ۹۵ به یقین مردم به صلح و ثبات دست می‌یابند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «خبرگزاری آوا»؛ محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت نوروز گفت: ما سال گذشته را با جنگ برای بقای کشور شروع کردیم و در آغاز امسال به اطمینان میگویم که در این جنگ پیروزی از آن مردم ماست.

وی تاکید کرد: مطمئن هستیم که دشمنان ثبات و امنیت در کشور ما جایی ندارند و به یقین که به صلح و ثبات می‌رسیم.

رئیس جمهور گفت: سال گذشته را با شرایط دشواری آغاز کردیم، انتظارات زیاد بود؛ اما عملاً اوضاع قسم دیگری بود. ما باید انتقال قدرت سیاسی را تجربه می کردیم و ثابت می نمودیم که انتقال قدرت سیاسی نه از راه خشونت و خونریزی، بلکه از راه مسالمت آمیز و همکاری‌های ملی انجام شود. این کار، ساده و آسان نبود؛ اما به لطف خداوند بزرگ و شعور بالای سیاسی مردم عزیز ما و حمایت آنها، انتقال قدرت سیاسی با مؤفقیت انجام شد.

رئیس جمهور غنی اضافه کرد: ما سال گذشته، تجربه انتقال قدرت نظامی را نیز آغاز کردیم و با مؤفقیت انجام دادیم. پس از خروج قوای نظامی خارجی، در داخل و خارج از کشور تبصره‌های وجود داشت که گویا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توان حفاظت از کشور و نظام خود را ندارند. ولی باز هم به فضل خداوند و همت بالای نیروهای امنیتی و دفاعی و حمایت‌های بی‌دریغ مردم، به دشمنان افغانستان اجازه ندادیم تا وطن ما را پارچه پارچه و نظام ما را تخریب کنند.

سال مبارزه جدی با فسادرئیس جمهور در پیام نوروزی خود در مورد حکومت داری گفته است که حکومت داری خوب نه پول می‌خواهد نه بودیجه، بلکه دیدگاه می‌خواهد و نیازمند همکاری است.

وی افزود: سال گذشته، سال مبارزه برای بقای افغانستان بود، ولی امسال را باید به سال مبارزۀ جدی با فساد تبدیل کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: باید به صراحت بگویم هرکس که در فکر فساد باشد بداند که نه ملت افغانستان تحمل عناصر مفسد را دارد و نه جامعه بین المللی حوصله دارد که پول‌های حاصل از مالیات مردم خود را به جیب چند مفسد در افغانستان بفرستد.

خشکانیدن ریشه‌ی ناامنیمحمد اشرف غنی، رئیس جمهور می‌گوید که ناامنی در کشور ما به صورت ناگهانی پیدا نشده است، بلکه ریشۀ داخلی این ناامنی در بی‌عدالتی است.

وی تاکید کرد که این ریشه را باید بخشکانیم. برای رسیدن به این مقصد، باید صدای ملت را بشنویم و به خواست‌های ملت تسلیم شویم.

آقای غنی اضافه کرد: ما اگرچه نسبت به هر وقت دیگر به تحول و اصلاحات امیدوار هستیم، ولی این مؤفقیت پس از لطف خداوند به عزم و اراده ما بستگی دارد که چگونه باید سال ۱۳۹۵ را به پایان برسانیم؟! صلح، ثبات، ترقی و خوشبختی، از هرکدام ما قربانی می‌خواهد.

به گفته او، این تنها وظیفۀ قوای امنیتی و عساکر ما نیست که برای وطن قربانی بدهند، بلکه همۀ ما باید شجاعت و ایثار داشته باشیم. اولین قدم در راه ایثار و فداکاری آن است که مسئوولیت پذیر باشیم.