مردم تاجیکستان در تدارک نوروز هستند. آنها آئین‌های نوروزی را پاس می دارند؛ خانه تکانی می‌کنند و اثاثیه منزل را می‌شویند.

تاجیک‌ها نیز همچون ایرانیان بر این باورند که با تولد دوبارۀ طبیعت، همه چیز باید مجدداً نو و تمیز شود که اولین گام، خانه تکانی است.

هومن عابدی، خبرنگار «پرس تی وی» از شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان گزارش می‌دهد.