در پی صدور دستور بازگشت جنگنده‌های روسیه از سوریه، رسانه‌های غربی به گمانه‌زنی درباره علت این تصمیم رئیس جمهوری روسیه پرداختند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «العالم»؛ نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» در یادداشتی، پنج گمانه را که رسانه های غربی درباره علت تصمیمِ «ولادیمیر پوتین» مطرح کردند، بازخوانی کرد.

نخست؛ برنامه ازپیش تعیین شدهاز نگاه نشنال اینترست؛ ساده ترین فرضیه آن است که برنامۀ حضور نظامی جنگنده های روسی در سوریه، از همان ابتدا، برنامه ای کوتاه مدت در نظر گرفته شده بود و اکنون مدت آن به پایان رسیده است.در این میان، روان شدن فرایند حل و فصل سیاسی بحران در سوریه نیز می تواند یکی از دلایل باشد، به ویژه که دیگر هیچ کس موضوع ضرورت کناره گیری بشار اسد را به عنوان پیش شرطِ هرگونه فرایند صلح مطرح نمی کند.

دوم؛ کناره گیری در اوجفرضیۀ دوم بر این اساس استوار است که مسکو سعی می کند، عملیات نظامی خود را در اوج، متوقف کند. در واقع، دخالت نظامی روسیه در بحران سوریه، چهرۀ کرملین را نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان تغییر داد و نظامیان روس، قدرت خود را در اعلام و اجرای عملیات نظامی در خارج از مرزهای خود ثابت کردند و نشان دادند که چگونه روسیه می تواند صرفنظر از خواسته های آمریکا، بروکسل، ریاض و آنکارا، اوضاع را در سوریه، آن طور که خود می خواهد، تغییر دهد.

سوم؛ اجتناب از تکرار سناریوی افغانستانبه نوشته نشنال اینترست، برخی از کارشناسان غربی، علتِ اصلی فراخوانی نیروی هوایی روسیه از سوریه را اجتناب از تکرار «دام افغانستان» می دانند.زمانی که روسیه، موضوعِ ارسال نیروی هوایی خود به روسیه را مطرح کرد، برخی از معارضان سوری، در جستجوی راهی برآمدند که سوریه را برای روسیه، به افغانستان تبدیل کنند. این سناریو، صورت واقع به خود نگرفت، به ویژه که اوضاع در سوریه با وجود بیم کشورهای غربی، ثبات یافت.

چهارم؛ درگیر نشدن با عربستاناز سوی دیگر، برخی از کارشناسان، خارج کردن نیروهای روسیه از سوریه را ناشی از تمایل مسکو به اجتناب از درگیری آشکار با ریاض می دانند به ویژه که روسیه نشان داد همچنان از حل و فصل بحران سوریه از طریق مذاکرات استقبال می کند و در این مجال، منافع همه طرف ها از جمله ریاض را در نظر خواهد گرفت.

پنجم؛ تاکید بر حل سیاسی بحراناز نگاه نشنال اینترست؛ فرضیه پنجم قائل به این است که روسیه تلاش دارد نشان دهد که حمایتش از دمشق، تا همیشه و بی نهایت نخواهد بود، چرا که به ادعای مخالفان، «بشار اسد رئیس جمهوری سوریه پس از پیروزی هایی که اخیرا ارتش سوریه به دست آورده است، چندان تمایلی به مشارکت در مذاکرات ندارد».به همین سبب مسکو سعی کرد با این کار به حکومت سوریه بفهماند که روسیه در تلاش برای حل و فصل بحران سوریه از طریق مسالمت آمیز است.