مسجد الاقصی، از مهم ‌ترین مسجدهای اسلام و سومین مکان مقدس مسلمانان و همچنین اولین قبله آنان است.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «قدس آنلاین»؛ «راشد غیروزه»، دانشجوی دکترای هنر دانشگاه نیویورک که در کتابخانه این دانشگاه مطالعه می کرد، با مشاهده عکس های قدیمی اولین قبله مسلمانان، آن را با عکس های جدید ترکیب کرد تا توسعه طلبی ها و سبوعیت رژیم اشغالگری قدس را نشان دهد.

او می گوید: تماشای عکس های ۱۵۰ سال پیش مسجد الاقصی و مقایسه اش با زمانی که غاصبان اسرائیلی به آن هجوم آورده اند دردناک است.