جنبش مردمی انصارالله یمن از زمان کنترلش بر صنعا در سال گذشته میلادی، از تعیین اولین سفیر خود در خارج از این کشور خبر داد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «الوقت»؛ طبق بیانیه جنبش مردمی انصارالله که از سوی خبرگزاری سبأ یمن منتشر شد، ن «ائف احمد حمید عبده القانص» به عنوان اولین سفیر یمن در خارج از این کشور و در دمشق پایتخت سوریه تعیین شده است. این به منزله اولین به رسمیت شناختن این گروه بعد از قیام علیه دولت یمن است.

در این بیانیه آمده است، براساس مصوبه کمیته عالی انقلاب یمن به شماره ۸۹ سال ۲۰۱۶ «نائف احمد حمید القانص» به عنوان سفیر جمهوری یمن در سوریه تعیین شد.

القانص معاون رئیس کمیته انقلابی یمن که پارلمان این کشور را در هفت فوریه ۲۰۱۶ منحل کرد، بود. او یکی از رهبران حزب بعثسوسیال یمن و در راس هیات انصارالله اخیرا به دمشق، تهران و لبنان سفر کرده است.