یکی از رهبران مسلمانان فیلیپین، هشدار داده است که به زودی گروه تروریستی داعش از مسلمانان این کشور سوء استفاده کرده و جای پای خود را در منطقه استوار می کند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «صدای آمریکا»؛ «مراد ابراهیم»، رهبر جبهه آزادیبخش اسلامی «مورو» MILF در کوالالامپور به خبرنگاران گفت: داعش از ناامیدی مسلمانان در جنوب فیلیپین و از ناتوانی قانونگذاران در تصویب قرارداد صلحی که در سال ۲۰۱۴ با معترضان حاصل شد، استفاده خواهد کرد و جای پای خود را محکم می کند.

توافقی که در سال ۲۰۱۴ میان دولت فیلیپین و معترضان مسلمان در کوالالامپور به دست آمد، نوعی خودمختاری به مسلمانان اعطا می کند ولی این توافق هنوز به تصویب پارلمان فیلیپین نرسیده است.