هزینه عادی کفن و دفن مسلمانان نیویورک بیش از ۵۰ هزار دلار است، این در حالی است که آن ها حتی یک گورستان مخصوص برای خود ندارند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «الجزیره»؛ درشهری که هزینه عادی کفن و دفن در آن بیش از ۵۰ هزار دلار است، درواقع مردن امکان ندارد. این همه مشکل نیست چرا که در شهری که ۶۰۰ هزار مسلمان دارد حتی یک گورستان مخصوص برای آنان وجود ندارد.

یک جوان ترک به نام «احمد کارگی» از سال ۲۰۰۱ و با دیدن هزینه های بالای کفن و دفن در آمریکا تصمیم گرفت خود عهده دار مسئولیت کفن و دفن اموات مسلمین در پایتخت اقتصادی آمریکا شود. او ضمن رعایت همه رسوم اسلامی برای اموات، حتی ترتیب فرستادن اموات را به کشورهایشان می دهد.

کارگی معتقد است درحقیقت مراسم کفن و دفن برای آمریکایی ها نوعی شو برای زندگان است اما در اسلام این مراسم کم خرج و فقط برای شخص متوفی است.

اما مشکل اساسی در نیویورک و بسیاری از نقاط آمریکا باقی است؛ هزینه های سرسام آور مردن در آمریکا و نبود جایی برای آرام گرفتن اموات مسلمین همچنان پابرجاست.

منبع: شفقنا