کارشناسان معتقدند هیچ ارتباط سازمان یافته ای بوکوحرام و داعش وجود ندارد چرا که با شکست های اخیر هر دو گروه، ترس از انتقال پول سلاح از سوریه به این گروه آفریقایی تا حدی برطرف شده است.
به گزارشMuslimPress؛ خبرگزاری فرانسه در نوشتاری به وضعیت گذشته و فعلی گروه تروریستی - تکفیری بوکوحرام پرداخته است. چندی پیش این گروه خطرناک، با دولت اسلامی عراق و شام اعلام بیعت کرد و همگان را در وحشت فرو برد.اما پس از گذشت بیش از یک سال از آن زمان، نشانه های ضعف و کاهش حملات این گروه تروریستی پدیدار شده، به طوریکه بوکوحرام در حوزه نفوذ دریاچه چاد شکست های سختی خورد و ابوبکر شکائو – رهبر این گروه – نیز در چند ماه گذشته بیش از دو بار ظاهر نشده است.کارشناسان معتقدند هیچ ارتباط سازمان یافته ای بوکوحرام و داعش وجود ندارد چرا که با شکست های اخیر هر دو گروه، ترس از انتقال پول سلاح از سوریه به این گروه آفریقایی تا حدی برطرف شده است.
منبع: شفقنا