نویسندۀ این مقاله ادعا می کند که لیونل مسی، ترجمۀ زندۀ این آیه است، زیرا با هر مدافعی که او را لمس کند، برخورد می کند. وی همچنین ادعا می کند که علت نبوغ این بازیکن آرژانتینی، به این آیه وابسته است، زیرا او کاملاً نماد بیرونی این آیه است.!!
به گزارشMuslimPress؛ " سلیمان کراکولوک " در مقاله ای در روزنامۀ " میلاد " که به حزب حاکم ترکیه نزدیک است، ادعا کرد که نبوغ مسی، ناشی از ذکر او در آیه ۲۷۵ سورۀ بقره است که تصریح دارد: " لا یَمَسُّهُ الّا المُطَهَّرون ".
به نوشتۀ وبگاه یوروسپورتِ عربی، نویسندۀ این مقاله، برداشتِ عجیبِ خود از این آیه را از تفسیرِ مفتی منطقه باغچیلار در استانبول استنباط کرده است. این مفتی بر این باور است که مصدر " مَس " که در این آیه آمده است، به معنی " لَمس " یا " لمس " به وسیلۀ برخورد است.
نویسندۀ این مقاله در ادامه ادعا می کند که لیونل مسی، ترجمۀ زندۀ این آیه است، زیرا با هر مدافعی که او را لمس کند، برخورد می کند. وی همچنین ادعا می کند که علت نبوغ این بازیکن آرژانتینی، به این آیه وابسته است، زیرا او کاملاً نماد بیرونی این آیه است.!!
این گونه تفسیرها در حالی در روزنامۀ نزدیک به حزب اسلام گرای ترکیه مطرح می شود که تنها هدفِ آن جلب نظر مخاطبانی است که این روزها مجذوب بازی های جذاب لیونل مسی هستند. غافل از این که این گونه تفسیرها، به گفتۀ پیامبر اسلام(ص) آتش جهنم را در پی دارد. پیامبر اکرم(ص) می فرماید: مَن فَسَّرَ القرآنَ بِرَأیهِ فَلیَتَبَوّأ مَقعَدَهُ مِنَ النّار. " هر کس قرآن را به اساس هوای خود تفسیر کند، جایگاه خود را در جهنم آماده کرده