نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراف کرد که پیامدهای جنگ عراق و افغانستان فراتر از تصور است.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «IRIBNEWS»؛ «برنی ساندرز»، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات تاکید کرد پیامدهای جنگ عراق و افغانستان فراتر از تصور است.

وی در تبلیغات انتخاباتی خود گفت: تفاوت اساسی میان من و هیلاری کلینتون این است که او زمانی که در سنا بود به طرح حمله آمریکا به عراق رای موافق داد اما من رای مخالف دادم. اکنون ما می بینیم آن جنگ چه پیامدهایی دارد و این پیامدها بسیار گسترده تر و بیشتر از چیزی است که بسیاری تصور می کردند.

برنی ساندرز: پیامدهای جنگ عراق و افغانستان فراتر از تصور است.

ساندرز در ادامه گفت: پیامدهای جنگ عراق و افغانستان فقط کشته شدن شش هزار و هفتصد زن و مرد آمریکایی در آن جنگ ها نبوده است بلکه در نتیجه این دو جنگ بیش از پانصد هزار نفر از نیروهای ما زخمی یا معلول و دچار مشکلات روحی شده اند. تاکنون صدها هزار نفر از نیروهای ما که در افغانستان و عراق جنگیده اند، مشکلات روانی پس از جنگ گریبانگیر آنهاست.

وی افزود: باید بدانیم که جنگ آخرین گزینه است و اولین گزینه نیست. ما باید بدانیم دختران و پسرانی که در این جنگ ها حضور پیدا می کنند، فرزندان میلیاردرها یا سیاستمداران نیستند بلکه آنها فرزندان طبقه کارگر جامعه آمریکا هستند.

ساندرز در پایان خطاب به حاضران در جلسه گفت: شما در جامعه ای زندگی می کنید که نظام فاسدی از نظر تامین مالی تبلیغات انتخاباتی دارد.