به دنبال افزایش تبعیض و خشونت علیه مسلمانان استرالیایی، انجمن اسلامی شهر «باندابرگ» در ایالت «کوئینزلند» استرالیا کارگاهی را برای افزایش شناخت اسلام برگزار کرد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از شبکه ای بی سی نت استرالیا، هدف از برگزاری این کارگاه شناخت اسلام در باندابرگ، ارائه فرصتی برای دیدار و گفت و گو با اعضای انجمن اسلامی است.

خانم «سیرکباسان» از شهروندان قدیمی باندابرگ گفت هدف از این اقدام افزایش سطح آگاهی در مورد اسلام واقعی و مقابله با اطلاعات نادرست و جعلی است.

او گفت: «آنچه داعش انجام می دهد اقدامات مسلمانان نیست.»

این کارگاه دیدگاه هایی را در خصوص اعتقادات اسلامی و اطلاعاتی را در مورد عناوینی چون قرآن، شریعت و سنت اسلامی، نقش زنان در اسلام و تروریسم ارائه کرد.

ترس از تروریسم به موضوعی روزمره تبدیل شده است و خانم سیرکباسان گفت که ضرورت دارد که از دیدگاه هایی که مدعی می شود هر مرد خاورمیانه ای و یا هر زن محجبه تروریست است، فاصله بگیریم.

او گفت: «در سراسر استرالیا مسلمانان در تمامی جوامع حضور دارند و شما باید درک کنید که آنها تهدیدی برای این کشور نیستند، زیرا ما هم در این کشور زندگی می کنیم.»

این کارگاه همچنین به افسانه بافی هایی در خصوص اسلام از جمله سرکوب زنان پرداخت.

سیرکباسان گفت: «من احساس می کنم به من توهین می شود زمانی که می بینم افراد فکر می کنند شوهرم مرا سرکوب می کند. تمامی زنانی که من می شناسم زنانی قدرتمند هستند که شرکتی را مدیریت می کنند.»

او از استرالیایی ها خواست در خصوص اسلام تامل و تفکر کنند.

مسلمانانی از کشورهای ترکیه، پاکستان، هند، آفریقای جنوبی، بنگلادش، و اندونزی در باندابرگ سکونت دارند.

سیرکباسان تاکید که رسانه های در افزایش خشونت علیه مسلمانان و اسلام هراسی نقش دارند. وی گفت: «دیدگاه منفی در رسانه ها در قبال مسلمانان وجود دارد.

او گفت که جوامع اسلامی همیشه از رویکرد اسلام ستیزانه رسانه ها شکایت دارند.

او گفت: «آنچه در رسانه های استرالیا در خصوص مسلمانان دیده می شود، توهین کننده است و اسلام واقعی هرگز نمایش داده نمی شود.»

منبع: شبستان نیوز