بندر «حدیده» شاهرگ اصلی ورود کالا به این کشور است که بر اثر بمباران، سکوهای بارگیری، جرثقیل ها و کانتینرهای موجود در اسکله منهدم و تخریب شده اند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «العالم»؛ بندر «حدیده» که شریان حیاتی یمن و گذرگاه استراتژیک دریایی این کشور به شمار می آید، بر اثر حملات جنگنده های ائتلاف سعودی در چارچوب تلاش برای ادامه محاصره شدید یمن و جلوگیری از رسیدن مایحتاج شهروندان به ویژه مواد غذایی و دارو منهدم شده است.

یک مسئول بندر حدیده در این باره گفت: جنگنده های آل سعود با هدف جلوگیری از لنگر گرفتن کشتی های حامل کانتینرها و فلج کردن اسکله، این بندر را بمباران می کنند. جنگنده های عربستانی، همچنین بخش تجهیزات کانتینرها شامل سکوها، جرثقیل ها و … را منهدم کردند.

این بندر به علت بمباران عربستان، به طور کامل منهدم شده است. حتی سکوهای متعدد و جرثقیل های بندر نیز تخریب شده اند تا بدین ترتیب شاهرگ واردات و صادرات کالا به یمن را قطع نماید.

یک شهروند یمنی در این باره گفت: صدها نفر از کارگران و کارکنان بندر حدیده بر اثر بمباران توسط نیروهای ائتلاف عربستان دچار خسارت شده اند و این حملات همچنین تقریبا باعثتخریب کامل آن و بیکاری گسترده شمار زیادی از کارکنان بندر شده است که در نتیجه آن فاجعه انسانی بزرگی برای این کارمندان به وقوع پیوسته است.

یک شهروند یمنی دیگر خاطرنشان کرد: حملات هوایی ائتلاف عربستان به بندر حدیده باعثایجاد بحران انسانی بزرگی شده است، زیرا بندر حدیده تنها راه واردات مواد غذایی، دارو و … به داخل کشور به شمار می آید.

تخریب بندر حدیده و سکوهای آن، باعثبیکاری صدها کارگر و در نتیجه محرومیت خانواده هایشان از تنها منبع درآمدشان و تشدید فقر و بیکاری در میان آنها شده است.