سه جوان با رنگ، شعارهایی را روی دیوارهای ساختمان اصلی جامعه اسلامی آمریکای شمالی(ISNA) واقع در منطقه «پلینفیلد» نوشتند.

به گزارشMuslimpress؛ صبح روز گذشته(یک شنبه) طی یک اقدام اسلام ستیزانه، سه جوان با رنگ، شعارهایی را روی دیوارهای ساختمان اصلی جامعه اسلامی آمریکای شمالی(ISNA) واقع در منطقه «پلینفیلد» نوشتند.

درحالی که این اقدام که توسط دوربین های محافظتی ثبت شده که حاضران در ساختمان نیز که مشغول ادای نماز صبح بودند، اتومبیلی را در حال فرار مشاهده کرده اند.

در این حادثه به کسی آسیب نرسیده و مجرمان قصد ورود به ساختمان را نداشتند. مسئولان این اقدام را به عنوان یک «جرم نفرت آفرین» به پلیس گزارش کرده اند.

پلیس FBI در بیانیه ای اعلام کرد: «پلیس از واقعه منطقه «پلینفیلد» آگاه و با مسئولان[جامعه مسلمان] در ارتباط است. اگر در طی بررسی ها مشخص شود که این اقدام زیرپای گذاشتن حقوق شهروندی بوده، تحقیقات بیشتری انجام خواهد گرفت.»

پلیس در این بیانیه افزود: «حملات اخیر به جامعه مسلمان در جامعه ایجاد ترس کرده است و به حقیقتی تبدیل شده که ارزش ها و اخلاق در کشور را آزار می دهد.»

«ISNA» جامعه مسلمان در آمریکای شمالی است که برای گسترش اسلام و رفاه مسلمانان در سطح منطقه و جهان تلاش می کند.