اسامی نهایی منتخبان خبرگان رهبری حوزه انتخابیه استان تهران مشخص شد.

به گزارشMuslimPress؛ درپی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران که جمعه گذشته(۷اسفند / حوت) صورت گرفت، اسامی منتخبان حوزه انتخابیه استان تهران از مجموع ۶۱۲۴ صندوق و ۴۱۷۸۰۱۲ آرای ماخوذه شمارش شده به ترتیب زیر اعلام شد:

۱ - اکبر هاشمی بهرمانی ۲۳۰۱۰۷۸۲ - محمد آقا امامی ۲۲۸۶۱۵۵۳ - حسن روحانی ۲۲۳۷۷۵۵۴ - محسن قمی ۲۲۲۹۴۰۳۵ - محمد علی موحدی ۱۳۴۶۲۹۶ - قربان علی دری نجف آبادی ۲۰۵۶۱۰۶۷ - سید ابوالفضل میر محمدی ۱۹۶۲۶۱۷۸ - محمد محمدی نیک ۱۹۵۲۲۳۶۹ - ابراهیم حاج امینی نجف آبادی ۱۹۰۴۱۷۵۱۰ - سید محمود علوی ۱۷۰۶۴۸۴۱۱ - نصراله شاه آبادی ۱۴۴۴۸۲۹۱۲ - محمد علی تسخیری ۱۴۴۱۸۹۰۱۳ - محسن اسماعیلی ۱۴۲۲۶۰۱۱۴ - محمد حسن زالی ۱۳۵۴۴۲۴۱۵ - سید هاشم بطحائی ۱۳۲۴۰۲۳۱۶ - احمد جنتی ۱۳۲۱۰۸۲