ژنرال بازنشسته پاکستانی با توجه به تحولات گذشته و همبستگی مردم ایران گفت که این حقیقت را نمی‌توان انکار کرد که ظهور انقلاب اسلامی، کشور ایران را به قدرت منطقه‌ای تبدیل کرده است.

به گزارشMuslimPress؛ «محمد جاوید» ژنرال بازنشسته پاکستانی در مطلبی در روزنامه «دیلی خبرین» با توجه به اهمیت ایران در منطقه گفت که ایران از لحاظ استراتژیک موقعیت کلیدی در خاورمیانه دارد.ایران از لحاظ جغرافیایی نیز نگهبان خلیج فارس است و در عین حال درب ورود برای خاورمیانه را دارد.خلیج فارس سرچشمه نفت جهان است و تولید نفت نیز اهمیت ایران را چند برابر کرده است.ایران قبل از انقلاب اسلامی چندان اهمیتی برای غرب نداشت زیرا حکومت وقت شاه پهلوی منافع غرب را در منطقه دنبال می‌کرد پس از انقلاب اسلامی این کشور شیعی توانست موقعیت ویژه‌ای در جهان و در دنیای اسلامی کسب کند.آمریکا و حامیانش برای جلوگیری از انقلاب اسلامی علاوه بر ایجاد جنگ فیزیکی در گذشته، ایران را تحریم کردند اما با وجود همه این مشکلات، به دلیل همبستگی مردم ایران، آنها نتوانستند به اهداف خود دست یابند.انقلاب اسلامی ایران پس از برداشته شدن تحریم‌های سازمان ملل با تعهد جدید برای نفوذ در منطقه تلاش می‌کند.بنابراین این حقیقت را نمی‌توان انکار کرد که ظهور انقلاب اسلامی، ایران را به عنوان قدرت منطقه‌ای مطرح کرده است.این در حالی است که کشورهای عرب خاورمیانه که با وجود نفت فراوان، پس از کاهش قیمت نفت با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو شده‌اند و ذخایر دلاری این کشورها در سالهای آینده پایان خواهند یافت.حال، با در نظر گرفتن وضعیت کنونی جهان اسلام، ایران باید برای وحدت و بازسازی خاورمیانه بیشتر تلاش کند همچنین دیگر کشورهای مسلمان با فراموش کردن تنش‌های گذشته پای میز مذاکره حاضر شوند.پاکستان نیز باید در این فرصت نقش کلیدی ایفا کند و با پیشقدم شدن، کنفرانسی برای مذاکره بین کشورهای مسلمان برگزار کند.