شورای دولتی فرانسه، درخواست بازگشایی مسجدی در شرق شهر «پاریس»، پایتخت این کشور را رد کرد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی «algpress. com»، شورای دولتی فرانسه، روز پنجشنبه، ۶ اسفندماه، درخواست برای بازگشایی مسجدی در محله «لاگنی» درشرق شهر پاریس، پایتخت فرانسه را رد کرد.

این مسجد توسط وزارت کشور فرانسه و در راستای وضعیت اضطراری اعمال‌شده در این کشور پس از حملات تروریستی پاریس بسته شد.

این تصمیم شورای دولتی فرانسه در راستای حمایت تصمیمات وزارت کشور که این مسجد را در ماه دسامبر(آذرماه) به این بهانه که این مسجد مردم را به «نفرت و تروریسم» تحریک می‌کند، صادر شد.

وزارت کشور فرانسه همچنین، مسئولان و ناظران این مسجددر محله لاگنی درشرق شهر پاریس را متهم کرده‌ بود که آ‌ن‌ها افرادرا جمع و به گروه تروریستی داعش ملحق می‌کنند.

در۱۳نوامبر۲۰۱۵(برابر با۲۲آبان۱۳۹۴)یک رشته از حملات هماهنگ‌شده‌ تروریستی متشکل از تیرباران‌های دسته‌جمعی و بمب‌گذاری‌های انتحاری در منطقه‌های یکم، دهم و یازدهم شهر پاریس منجر به کشته‌شدن۱۳۰نفرو مصدومیت۳۶۸نفر شد.