وزارت کشور آلمان فاش کرد که ۱۳۰ هزار پناهجوی خارجی در این کشور ناپدید شده‌اند.
به گزارشMuslimPress؛ بیانیه وزارت کشور آلمان حاکی است که ۱۳۰ هزار پناهجو ناپدیده شده اند و معلوم نیست که در کجای آلمان به سرمی برند.روزنامه " زود دویچه سایتونگ " آلمان نوشت: سند منتشر شده از سوی کارشناسان وزارت کشور آلمان نشان می دهد که نزدیک به ۱۳ درصد از مجموع پناهجویان، در این کشور متواری شده اند.پلیس آلمان گفت: این شمار از مهاجران بعد از عبور از مرز در مراکز ویژه ثبت نام نکرده اند و به احتمال زیاد یا پیش نزدیکان خود در کشورهای اتحادیه اروپا رفته اند، یا اینکه به طور غیرقانونی در آلمان مانده اند.آلمان سال گذشته پذیرای یک میلیون و یکصد هزار پناهجو از خاورمیانه و شمال آفریقا بود.محافل سیاسی - اجتماعی آلمان از آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور خواستند که جلوی ورود پناهجویان را بگیرد؛ اما او این امر را در تضاد با قانون اساسی آلمان دانست و با آن مخالفت کرد.