یک مقام بلند پایه افغان گفت: عناصر تروریستی داعش برای نخستین بار در افغانستان تسلیم نیروهای ارتشی این کشور شدند.
به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری " اسپوتنیک نیوز "؛ سخنگوی دفتر فرماندار استان ننگرهار افغانستان در گفتگو با نشریه " جپن تایمز " گفت: برای نخستین بار، ۱۰ تن از عناصر تروریستی تکفیری داعش شامل دو فرمانده آنان به روند مذاکرات صلح دولت افغانستان پیوستند.به گفته این مقام افغان، ۱۴ تروریست گروه طالبان نیز به جمع تسلیم شدگان پیوستند.خبرگزاری اسپوتنیک نیوز در ادامه نوشت: با افزایش ناامنی ها در بحران جاری افغانستان، این کشور با چالش های جدی مواجه است. حضور گسترده تر گروه های تروریستی داعش و طالبان امنیت این کشور را همچنان تهدید می کند.