راشاتودی نوشت بوریس جانسون شهردار لندن یک بار دیگر به بنیامین نتانیاهو تعظیم کرد و دستور داد همه پوسترهای مربوط به جنبش بی. دی. اس یا تحریم اسراییل از سطح شهر لندن برداشته شود.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «شفقنا»؛ پس از اینکه پوسترهای تحریم رژیم اشغالگر صهیونیستی روی ایستگاه های اتوبوس و متروی لندن خودنمایی کرد، نخست وزیر اسراییل از مقامات این شهر خواست بی درنگ آنها را جمع آوری کنند. جانسون شهردار لندن که چندی پیش نیز در سفری سیاحتی به سرزمین های اشغالی رفته بود، دستور نتانیاهو را اجابت کرد و همه پوسترها جمع آوری شدند.