ژاپنی ها طی برگزاری تظاهراتی نسبت به انتقال یک پایگاه نظامی جدید به منطقه «اوکیناوا» اعتراض کردند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «IRIBNEWS»؛ بیش از بیست هزار ژاپنی با تجمع در اطراف پارلمان این کشور نسبت به انتقال یک پایگاه نظامی جدید به منطقه «اوکیناوا» اعتراض کردند.تجمع کنندگان با حلقه زدن و گره کردن دستانشان به یکدیگر خواسته اصلی شان این بود: «پایگاه نظامی نسازید»خبرنگار صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران از توکیو گزارش می دهد.