شبکه اجتماعی «اینستاگرام» صفحه «سید حسن نصرالله» را برای دومین بار مسدود کرد.

به گزارشMuslimPress؛ شبکه اجتماعی «اینستاگرام» صفحه «سید حسن نصرالله» را مسدود کرد.این برای دومین بار است که صفحه دبیرکل حزب الله لبنان مسدود می شود.در همین راستا، صفحه جدیدی با آدرس «NASROLLAH. IR۲ @» جایگذین صفحه قبلی شده است.اخیرا شبکه اجتماعی «فیس بوک» نیز اعلام کرده که تصاویر سید حسن نصرالله و نماد های حزب الله لبنان راحذف می کندو نیز حساب کاربری عده ای از کاربران را بخاطر انتشار تصاویر نصرالله تعلیق کرده است.