«ابواسحاق الحوینی» از مفتی های سرشناس سلفی مصر و عضو مجلس شورای علمای سلفی مصر در فتوایی اعلام کرد: سپرده گذاری در بانک ها حرام است.
به گزارشMuslimPress؛ «الحوینی» با بیان این مطلب اظهار داشت: سپرده گذاری پول در بانک های ربوی حرام است؛ زیرا این بانک ها کاری جز اعطای وام انجام نمی دهند و به دنبال اجرای هیچ پروژه ای نیستند.وی افزود که با مدیران بانک ها دیدار کرده و آنها به وی گفته اند که تنها وام می دهند و هیچ کار دیگری انجام نمی دهند.این مفتی سلفی در فتوای خود که در فیس بوک منتشر کرده است، به یکی از آیات قرآن استناد جسته و تاکید کرده است: وام گرفتن از بانک ها چه برای ضرورت و چه برای هر امر دیگری جایز نیست.
منبع: شفقنا