وزیر خارجه عربستان سعودی در مصاحبه با «اشپیگل»، ضمن تکرار ادعاهای گزاف سعودی‌ها درباره ایران، با ادبیاتی سخیف و دور از واقعیت، اظهارات ضد ایرانی خود را مطرح کرد.
به گزارشMuslimPress؛ عادل الجبیر گفت: «ایران برای هزار سال همسایه ما بوده است و برای هزار سال همسایه ما خواهد بود. ما هیچ مساله‌ای با تلاش برای توسعه بهترین روابط با ایران نداریم اما پس از انقلاب ۱۹۷۹ ایران سیاست فرقه گرایی و توسعه و گسترش انقلاب خود را در پیش گرفت و همچنین دخالت در امور همسایگانش. سیاست ترور دیپلماتها و حمله به سفارتها. ایران مسئول تعداد زیادی از حملات تروریستی به پادشاهای(عربستان سعودی) است و مسئول قاچاق مواد منفجره و مواد مخدر به عربستان سعودی است».
الجبیر افزود: «ما خواهان روابط و پیوندهای خوب با ایرانی‌ها هستیم اما اگر آنها خواهان این موضوع هستند به آنها می‌گویم: به حملات به ما ادامه ندهید همانگونه که در حداقل ۳۵ سال گذشته این کار را کرده‌اید. تا زمانی که سیاستهای تهاجمی ایران ادامه یابد، این برای منطقه بد خواهد بود. ایران باید تصمیم بگیرد که خواهان انقلاب است یا دولت ملت». این مقام سعودی در اداکه ادبیات سخیف و ضد ایرانی خود گفت: «به من یک دیپلمات ایرانی را که ما کشتیم، نشان بده. من می‌توانم بسیاری از دیپلماتهای سعودی که توسط ایران کشته شدند، نشان بدهم. یک سفارت ایران را که عربستان سعودی به آن حمله کرد، به من نشان بده. به من یک هسته تروریستی که ما در ایران ایجاد کرده باشیم، نشان بده. یک اقدام و تلاش عربستان سعودی برای ایجاد مشکلات در میان اقلیت‌های ایرانی را به من نشان بده». او مدعی شد: «ما تروریسم را تحمل نمی‌کنیم. ما به دنبال تروریست‌ها و آنهایی که حامی تروریستها هستند، می‌رویم و همچنین آنهایی که توجی کننده اقدامات تروریستها هستند. آنها(ایران) به رهبران القاعده پناه می‌دهد. آنها اقدامات القاعده را تسهیل می‌کنند. آنها درباره داعش شکوه می‌کنند اما ایران تنها کشوری در میز مذاکرات(سوریه) است که نه توسط القاعده و نه داعش به آن حمله‌ای صورت نگرفته است». جبیر با گستاخی جواب داد: ‌ «ایرانی‌ها می‌دانند که برای اینکه عضو مسئول جامعه بین‌المللی بشوند و همچنین یک همسایه خوب شوند، چه کاری باید انجام دهند. این موضوع بسته به آن است که رفتارشان را تغییر دهند». اشپیگل سوال کرد: «هیچ چیزی وجود ندارد که خود عربستان سعودی یا غرب بتواند برای تشویق این فرایند(بهبود روابط ایران و عربستان) بتواند انجام دهد؟» وزیر خارجه سعودی‌ها مدعی شد: «هیچ چیزی برای تشویق کردن وجود ندارد. ایرانی‌ها فقط باید از ما دور شوند».
منبع: فارس