مفتی سوریه، با اندوه فراوان و بغضی در گلو ماجرای شهادت مظلومانه یک دختر فلسطینی را یادآوری کرد.

به گزارشMuslimPress؛ «شیخ بدرالدین حسون» روز چهارشنبه در مصاحبۀ اختصاصی با شبکه خبری العالم، با اندوه فراوان به ماجرای شهادت «یاسمین التمیمی» در شهر الخلیل و اهانت نظامیان اشغالگر به پیکر پاک آن دختر ۱۴ ساله فلسطینی اشاره کرد و گفت: آنها از حمایت از فلسطین دست برمی دارند؛ درحالی که می بینند همین دیروز دختر ۱۴ ساله فلسطینی چگونه جان خود را از دست می دهد؛ دختری که خون پاکش به آتش تبدیل شده و دامن آنها را خواهد گرفت و به نور و چراغ راه دیگران تبدیل خواهد شد.وی تأکید کرد که سوریه درحال پرداخت هزینه دفاع از فلسطین و قرار داشتن در محور مقاومت است.