گروهی از مسلمانان پیروان همه ادیان دعوت کردند تا گردهم بیایند و با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند و باورهای اشتباه موجود در مورد مسلمانان را بشناسند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از پایگاه خبری «Fox۴۶»؛ گروهی از مسلمانان شهر «فرت میل» در ایالت کارولینای جنوبی آمریکا از پیروان همه ادیان دعوت کردند تا گردهم بیایند و با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند و باورهای اشتباه موجود در مورد مسلمانان را بشناسند.

«محمد هارون»، مدیر بنیاد توسعه اسلامی آمریکا که مسئول برگزاریروز ملاقات با همسایگان مسلماناست، عنوان کرد: ما مسلمانانی داریم که دکتر، دندانپزشک، وکیل و … هستند. آن‌ها زندگی‌های متفاوتی دارند.

آنچه ما می‌خواهیم انجام دهیم این است که درها را بگشاییم تا مردم بیایند و زمانی را با ما بگذارنند و متوجه شوند که ما مسلمانان مانند دیگر مردم هستیم.

«کریس کارلسترم» عنوان کرد: این یک برنامه عالی برای مشارکت با همسایگان و آموزش به دیگر اعضای جامعه است.

محمد هارون گفت: گردهمایی‌هایی مانند این امروز بیش از همیشه مهم است؛ زیرا اسلام‌هراسی در حال گسترش است.

وی افزود: این یک اصل جهانی است که اگر چیزی را ندانید، به آن مشکوک هستید و از آن می‌ترسید. با شدت گرفتن رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، برخی کاندیداها مانند ترامپ در حال سرمایه‌گذاری بر روی این مسئله هستند.

هارون گفت: فکر می‌کنم بسیار ناراحت‌کننده است که کسی از تاکتیک‌های هراسذافکنی برای جذب رأی دهندگان استفاده کند.

کارلسترم گفت: مهمذترین مسئله این است که مسلمانان بسیار آرام و دوست‌داشتنی هستند و بسیار درگیر کارهای خیریه و خانواده هستند و این بزرگذترین بخش فرهنگ آن‌ها است.

بنیاد توسعه اسلامی آمریکا در نظر دارد که با اجرای چنین برنامه‌هایی در ماه‌های آینده زمینه آشنایی بیشتر با اسلام و مسلمانان را برای مردم فراهم آورد.

منبع: ایکنا