سلاح ها و مهمات اسرائیلی که قرار بود به دست گروههای تروریستی در سوریه برسد، در حومه غربی استان «السویداء» کشف و ضبط شد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «العالم»؛ نیروهای سوریه شنبه شب در «السویداء» با همکاری اهالی، یک خودروی حامل مقادیر زیادی سلاح و مهمات را در حومه غربی این استان کشف و ضبط کردند.

یک منبع در این استان در مصاحبه با خبرگزاری سوریه «سانا» گفت: نیروهای امنیتی بعد از پیگیری و بررسی های به عمل آمده، خودرو را کشف و ضبط کردند درحالی که قرار بود به دست گروههای تروریستی در حومه شرقی درعا برسد.

به گفته این منبع، در این خودرو ۷ راکت ضد زره ساخت اسرائیل، ۶۲ راکت، ۱۲۸ گلوله از انواع مختلف آر پی جی، ۴۳ خمپاره ۱۲۰ میلی متری، ۴۲ خمپاره ۸۲ میلی متری و ۱۰۰ گلوله مسلسل ۲۳ میلی متری کشف شد.

بنابراین گزارش، نیروهای امنیتی ۲۰ ژانویه گذشته نیز در السویداء عملیات قاچاق مقادیر زیادی از مهمات سلاح های سنگین و نیمه سنگین را که در حال انتقال از حومه شرقی درعا به گروههای تکفیری در منطقه البادیه سوریه بود، خنثی کردند.