تعدادی از اعضای حماس از جمله اعضای کادر رهبری این گروه از امروز برای اعلام همبستگی با خبرنگار اسیری که در اثر ۸۱ روز اعتصاب غذا به وضع جسمانی وخیمی رسیده، دست به اعتصاب غذا زده اند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «ایرنا»؛ دفتر رسانه ای حمایت از اسرای فلسطینی با اعلام امروز طی پیامی اعلام کرد که تعدادی از اعضای حماس از جمله اعضای کادر رهبری این گروه از امروز برای اعلام همبستگی با این خبرنگار اسیر که در اثر ۸۱ روز اعتصاب غذا به وضع جسمانی وخیمی رسیده، دست به اعتصاب غذا زده اند.

بر اساس این گزارش، از جمله افراد اعتصاب کننده «حسن سلامه» و «جمال ابوالهیجا» و «ثامر سباعنه»(نویسنده) و «معاذ» و «عثمان بلال» و جمعی دیگر از اسرای فلسطینی هستند.

«محمد القیق» خبرنگار فلسطینی ۸۱ روز است که در اعتراض به بازداشت بدون دلیل خود از سوی رژیم صهیونیستی دست به اعتصاب غذا زده است.

وضعیت جسمی این اسیر فلسطینی نگران کننده توصیف شده و گفته می شود که وی قدرت تکلم و شنوایی خود را از دست داده و با این وجود دادستان رژیم صهیونیستی آزادی وی را رد کرده است.

از سوی دیگر محمد القیق گفته است که به اعتصاب غذای خود تا آزادی ادامه خواهد داد.