مقامات جمهوری آذربایجان اعلام کردند هشت نفر را به ظن جنگیدن در کنار گروه تکفیری صهیونیستی داعش در سوریه و عراق، بازداشت کرده‌اند.به گزارشMuslimPress؛ سازمان امنیت جمهوری آذربایجان(DTX) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این افراد که همگی از اتباع جمهوری آذربایجان هستند، بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ در اردوگاه‌های داعش آموزش دیده‌اند و در درگیری‌ها در سوریه و عراق در صفوف داعش جنگیده‌اند.»رسانه‌های جمهوری آذربایجان پیش از این موارد زیادی از عزیمت اتباع این کشور را برای جنگیدن در صفوف افراط‌گرایان گزارش کرده‌اند.بسیاری از این افراد به ویژه به صفوف گروه «جیش المهاجرین والانصار» پیوسته‌اند که اکثرا از افراطیون جمهوری‌های سابق شوروی هستند.اورخان آدی‌یو فرزند مهدی، عباد مختاراف فرزند عباسعلی، محبت عبدالله یو فرزند شریف، راصیم بدل اف فرزند آصف، الهی عزیز اف فرزند راشایق، ظهراب مداف فرزند مبارز، ضرب علی عبداله‌زاده فرزند اسکندر و مارفین والدمیر افراد بازداشت‌شده هستند. منبع: ایکنا