بسیج مردمی عراق درباره هرگونه تفکر سعودی ها برای ورود به خاک عراق و تجاوز به این کشور هشدارداد.
فرماندهی بسیج مردمی عراق در بیانیه ای شدید اللحن به عربستان هشدار داد که اگر به قصد تجاوز به خاک عراق نزدیک شود، این کشور را به گورستان نیروهای سعودی تبدیل خواهد کرد.
شبکه تلویزیونی الانوارعراق درگزارشی اعلام کرد که آمریکا، عربستان، اردن و سودان هفته گذشته رزمایشی را نزدیک مرزهای عراق برگزارکردند که هدف ازآن آمادگی برای ورود به خاک عراق به بهانه حمایت از اهل تسنن این کشور اعلام شده است.احمد الاسدی سخنگوی بسیج مردمی عراق اعلام کرد: ما به عربستان و هر کشور دیگری که رؤیای تجاوز به عراق را در سر می پروراند، هشدار می دهیم که اگر به خاک این کشورنزدیک بشوند، نیروهای بسیج مردمی مقابل آنها خواهند ایستاد وعراق را به گورستان نیروهای متجاوز تبدیل خواهند کرد.وی افزود: انتشارخبر رزمایش و تحریکات نظامی مشکوک نظام آل سعود و کشورهایِ تابعِ این نظام در نزدیکی مرزهای غربی عراق در رسانه های مختلف منتشر شده است. پیام بسیج مردمی عراق به آل سعود و کشورهای تابعش اینست که نزدیک شدن به مرزهای عراق به قصد تجاوز و به خطر انداختن امنیت این کشور عواقب وخیمی درپی خواهد داشت.الاسدی خاطرنشان کرد: ما عراقی ها بارها شاهد توطئه ها و اقدام های تحریک آمیز عربستان و پیروانش بوده ایم و هشدار می دهیم که اگر هر نیروی متجاوزی به مرزهای عراق نزدیک شود، باید گورش را به دست خودش بِکَنَد.سخنگوی بسیج مردمی عراق خطاب به عربستان اعلام کرد: آیا نمی بینید این داعشی هائی را که برای خرابکاری و کشتار به عراق فرستاده اید، چگونه به هلاکت می رسند؟ و در صورت تجاوز به خاک عراق خواهید دید که نیروهای بسیج مردمی در جائی که فکرش را نمی کنید، به جنگ شما خواهند آمد.
منبع: العالم