رژیم صهیونیستی پس از محدود کردن تردد شهرک نشینان صهیونیست در معابر عمومی و مسدود کردن خیابانها با بلوک‌های بتنی، طرح پوشیدن زره توسط شهرکنشین
ان برای مصونیت از اقدامات جوانان مبارز فلسطینی را مطرح کردند.
به گزارشMuslimPress؛ گزارشگر شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: پس از اینکه ایستگاههای اتوبوس به قلعه های بتنی و خیابانهای شهر به اردوگاه نظامیان و نیروهای گارد مرزی تبدیل شد، کنست طرحی را در زمینه مصونیت شخصی شهروندان بررسی می کند؛ طرح زره پوش شدن شهروندان اسرائیلی در برابر حملات جوانان مبارز فلسطینی.
" یونل حسون " معاون رئیس کنست در این باره گفت: من به عنوان یک شهروند مایل نیستم با زره در شهر تردد کنم. اما ناتوانی و بی درایتی رئیس کابینه و دولت اسرائیل در حل بحران ما را به این راه حلهای تاکتیکی کشاند. تنها راهکاری که پیش رو است طرح حمایت شخصی شهروندان است. از آنجا که رئیس کابینه قادر به حفظ امنیت اسرائیلی ها نیست شاید این روش برای حفظ امنیت مردم کارساز باشد.
یونل گفت: رئیس شاباک رئیس پلیس و رئیس ستاد ارتش اسرائیل همه مسؤولان نهادهای امنیتی اسرائیل از دشوار بودن بحران امنیتی فعلی سخن می گویند.
وی افزود: من این واقعیت را می پذیرم مهار بحران امنیتی از این قبیل بسیار دشوار است اما همیشه راه حلی برای دشوارتر مسائل نیز وجود دارد.
شاخص عملکرد شاباک و ارتش باید محدود شود. ما دیپلماسی را کنار گذاشته و گمان می بریم می توان از همکاری امنیتی با فلسطین چشم پوشی کرد. لیونی تلاش بسیاری برای پیش برد مذاکرات با فلسطینیها اتخاذ کرد اما به نتیجه نرسید.