گزارش جدید دفتر آمار ملی انگلستان مؤید آن است برای اولین بار شمار مسلمانان در این کشور اروپای غربی از مرز سه میلیون نفر گذشته است.
به گزارشMuslimPress؛روزنامه ساندی میل روز یکشنبه در گزارشی در این خصوص نوشت: بدین ترتیب شمار مسلمانان در انگلستان در ظرف یک دهه گذشته به دو برابر رسیده که این امر ناشی از نرخ بالای مهاجرت و نرخ بالای موالید بوده است.این روزنامه نوشت: براساس گزارش جدید دفتر آمار ملی انگلستان که جزییات آن در اختیار ساندی میل قرار گرفته است، جمعیت مسلمانان در کل بریتانیا(شامل انگلیس، ولز، ایرلندشمالی و اسکاتلند) بالغ بر ۳ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۹۲ نفر است که یک میلیون و ۵۵۴ هزار و ۲۲ نفر از آنها در خارج از این کشور متولد شده اند.ساندی میل اضافه کرد: جمعیت مسلمانان در انگلیس و ولز نیز در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۳ میلیون و ۴۶ هزار و ۶۰۷ نفر رسیده است که برابر با ۵.۴ درصد از کل جمعیت این دو منطقه است.این روزنامه افزود: براساس جزییات گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، در حال حاضر شمار مسلمانان در مناطقی از کلانشهر لندن، نزدیک به نیمی از کل جمعیت بومی این مناطق است و پیش بینی می شود که در یک دهه آینده اکثریت جمعیت این مناطق از مسلمانان باشند.ساندی میل با بیان اینکه نیمی از پیروان اسلام در انگلیس و ولز متولد خارج از این کشور هستند، عنوان کرد: از هر ۲۰ نفر از جمعیت این دو منطقه یک نفر از آنها مسلمان می باشد.این روزنامه همچنین نوشت: در سال ۱۹۹۱ میلادی جمعیت مسلمانان در انگلستان، ۹۵۰ هزار نفر بوده است که معادل ۱.۹ درصد از کل جمعیت این کشور بوده است.ساندی میل نوشت: در سال ۲۰۰۱ میلادی، شمار مسلمانان در انگلستان به ۱ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۶۲۶ نفر می رسد که معادل ۳ درصد از کل جمعیت انگلستان است.این روزنامه افزود: اما در سال ۲۰۱۱ میلادی، جمعیت مسلمانان در انگلیس و ولز به ۲ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۶۶ نفر می رسد که ۴.۸ درصد از کل جمعیت این دو منطقه است که نشانگر یک رشد ۷۵ درصدی ظرف یک دهه است.ساندی میل بابیان اینکه با توجه به جوان بودن جمعیت مسلمانان این روند افزایشی ادامه خواهد یافت، افزود: در حال حاضر از هر چهار مسلمان در انگلیس و ولز یک نفرشان زیر ده سال است و این در حالی است که این نرخ برای کل جمعیت بریتانیا یک نفر به ازای هفت نفر است.این روزنامه اضافه کرد: براساس گزارش دفتر آمار ملی انگلستان، شمار مسلمانان در حال حاضر در هشت منطقه در انگلیس نسبت به جمعیت بومی این مناطق به نحوی قابل توجهی افزایش یافته است که شرق لندن، نیوهام، بلک برن، لوتن، بیرمنگام و منچستر از جمله این مناطق هستند.این روزنامه نوشت: جمعیت مسلمانان در انگلستان همچنین به دلیل افزایش نرخ پذیرش پناه جویان از خاورمیانه و شمال آفریقا روند افزایشی خواهد داشت.ساندی میل افزود: براساس گزارش های موجود، در اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی، ۵ هزار و ۹۵ نفر از انگلیس درخواست پناهندگی کرده اند که یک نفر از هر ده نفر آنها سوری بوده اند.این روزنامه نوشت: ضمن اینکه دولت انگلیس همچنان تحت فشار است که هزاران کودک بدون سرپرست پناه جو سوری را از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه پذیرش کند.براساس آخرین آمار رسمی دولت انگلیس، جمعیت بریتانیا(شامل انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی) بالغ بر ۶۴ میلیون و ۶۰۰هزار نفر جمعیت بوده است.گزارش دفتر آمار ملی انگلیس، موید آن است در میان مناطق تشکیل دهنده بریتانیا، انگلیس در اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی، دارای ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، اسکاتلند دارای ۵.۳ میلیون نفر جمعیت، ولز دارای ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و ایرلند شمالی دارای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت بوده اند.آخرین آمارهای منتشر شده(مربوط به سال ۲۰۱۳) موید آن بود که شمار مسلمانان در انگلیس و ولز ۲.۸ میلیون نفر است.