آیت الله سیستانی درخواست هیئت کویتی حاضر در نشست اتحادیه مجالس کشور های اسلامی برای دیدار با ایشان را رد کرد.

به گزارشMuslimPress؛ همزمان با حضور هیئت کویتی در عراق برای شرکت در نشست اتحادیه مجالس کشور های اسلامی، یکی از نزدیکان بیت آیت الله سیستانی به درخواست محرمانه ی هیئت کویتی برای دیدار با ایشان قول مساعد می دهد.

این در حالی است که به دنبال اظهار ناخرسندی از سوی آیت الله سیستانی، هیئت کویتی به دنبال ارائه ی توضیحاتی درباره ی علت تحولات اخیر کویت، دستگیری تعدادی از شیعیان و صدور احکام سنگین علیه آنان بوده است.

از سویی دیگر هیئت کویتی که نمایندگی عربستان سعودی را نیز می کرد، سعی در قانع کردن آیت الله سیستانی برای توقف حمایتشان از نیروهای حشد شعبی عراق و الغای فتوای جهاد علیه داعش بوده است.

درخواست هایی که با اطلاع آیت الله سیستانی از آن ها، حاضر به ملاقات هیئت کویتی نشده و عصبانیت دولت کویت و عربستان سعودی را موجب گردید.

در حالی که اقدامات توهین آمیز و فشارها علیه آیت الله سیستانی با عکس العمل شدید مردم عراق مواجه گردیده است، ناظران بر این باورند این هجمه در پی مقاومت و بی اعتنایی ایشان نسبت به درخواست های کشورهای مخالف دولت عراق اعمال شده است.