جوان شیعی عربستانی با صندلی بر سر عامل انتحاری کوبید و او را نقش بر زمین کرد.
به گزارشMuslimPress؛روز جمعه گذشته حمله دو عامل انتحاری به مسجد امام رضا(ع) شیعیان در شهر الاحساء به شهادت چهار نمازگزار و زخمی شدن هجده نفر دیگر منجر شد.اما در این حمله پس از انفجار انتحاری اول، فرد دوم انتحاری نتوانست خود را منفجر کند و توسط مردم دستگیر و تحویل نیروهای امنیتی شد؛ اما چگونه؟به نوشته پایگاه خبری شبکه العربیه، «حیدر العیسی» جوانی بود که با صندلی آهنی به سر عامل انتحاری می کوبد و او را نقش بر زمین می کند.این جوان شیعی در گفت و گو با العربیه می گوید: عامل انتحاری چند بار سعی کرد تا دکمه انفجاری را فشار داده و خود را منفجر کند؛ او از در فرعی وارد مسجد شد و شروع به تیراندازی کور کرد که چند نفر در این اثنا زخمی شدند.او توضیح می دهد: کنار پیرمردی بودم که بر روی یک صندلی آهنی نشسته بود و هنگامی که عامل انتحاری به میان نمازگزاران آمد، صندلی را برداشته به او کوبیدم، پس از آن بر زمین می افتد و مردم بر سرش ریختند و ابتدا تفنگش را که گلوله هایش تمام شده بود، گرفتند.حیدرالعیسی ادامه می دهد: پس از آن دستانش را گرفتیم چرا که کمربند انتحاری کاملا مشخص بود و او سعی داشت منفجرش کند اما کار نکرد، او را با چفیه بستیم و دیگران نیز کمربند انتحاری اش را باز کردند و از مسجد بیرون بردند.
منبع: فارس