دبیرکل مجمع بیداری اسلامی در ادامه گفت: امروز که موج جدید بیداری اسلامی به وجود آمده است، تقابل‌های متنوعی به دست افراطی‌ها و تکفیری‌ها به وجود آمده است و این جریانها تلاش می کنند تا مسیر آن را منحرف سازند.

به گزارشMuslimPress؛ «دکتر علی اکبر ولایتی» دبیرکل مجمع بیداری اسلامی، امروز طی سخنانی در همایش بین المللی «خطر جریانهای تکفیری» در دنیای امروز اظهار داشت: بازگشت استکبار به بهانه مبارزه با استکبار سبب از بین رفتن جریان‌های تکفیری درآینده نه چندان دوری می‌شود و پس از به تاریخ پیوستن تکفیر، استکبار نقشه‌های دیگری را رو می‌کند.

وی با اشاره به منشاء پیدایش جریانهای تکفیری درجهان اسلام، گفت: تقابل با بیداری اسلامی، یکی از علل مهم پدیدار شدن تکفیری‌ها درجهان اسلام بود؛ چراکه بیداری اسلامی احیای مجدد اسلام به حساب می‌آمد.

دبیرکل مجمع بیداری اسلامی در ادامه گفت: امروز که موج جدید بیداری اسلامی به وجود آمده است، تقابل‌های متنوعی به دست افراطی‌ها و تکفیری‌ها به وجود آمده است و این جریانها تلاش می کنند تا مسیر آن را منحرف سازند.

ولایتی در ادامه با اشاره به کمکهای رژیم بعثبرای تقویت داعش، افزود: ستون فقرات داعش در سوریه و عراق، با اقدام از سوی بعثی‌ها و سلفی‌ها به وجود آمد؛ یکی از سران تشکیل دهنده داعش عزت ابراهیم از نفرات بالارتبه بعثی‌ها است.

وی در ادامه با اشاره به سوء استفاده غربی ها از تکفیری ها برای ضربه زدن به اسلام، گفت: غربی‌ها برای این‌که اسلام را دین کاذب نشان دهد، ویدیوهای جنایات تکفیری‌ها را منتشر می‌کند و همین امر سبب می‌شود تا تاریخ مصرف آنان منقضی شود و بهانه دروغ آنها برای مقابله با بشاراسد نمایان گردد.

مشاور آیت الله خامنه ای افزود: همان شورای امنیت که تکفیری‌ها را به بهانه مقابله با حکومت سوریه، تشویق به جنایات نظامی کرد، امروز به دنبال محکومیت و مقابله با آن است.

دکتر ولایتی در ادامه نشست در پاسخ به سؤالی درباره آینده تکفیری‌ها بیان کرد: تکفیری‌ها در آینده‌ای نه چندان دور، مشروعیت خود را در جهان اسلام از دست می‌دهند و راهی جز زوال برای آنها متصور نیست.

منبع: خبرگزاری تقریب