بیش از ۲۵۰ شهروند غیرمسلمان در ایالت «کالیفرنیا» ی آمریکا با حضور در مرکز اسلامی این ایالت، با آداب و رسوم مسلمانان آشنا شدند.

به گزارشMuslimPress؛مرکز اسلامی کالیفرنیا، مراسمی با عنوان «روز درهای باز برای ادیان» برگزار کرد که بیش از ۲۵۰ شهروند غیرمسلمان از جوامع مختلف ساکن در این ایالت، به منظور آشنایی بیشتر با جامعه مسلمان و آداب و رسوم آن‌ها، در این مراسم شرکت کردند.

تاج خان، رئیس مرکز اسلامی کالیفرنیا در این باره گفت: جامعه مسلمان آمریکا با توجه به رشد گفتمان سیاسی ضداسلامی در این کشور، به شدت نیازمند چنین برنامه‌هایی است.

در این مراسم همچنین، رهبران اقلیت مسلمان ایالت کالیفرنیا و جمعی از شهروندان آمریکایی حضور پیدا کردند و با بخش‌های مختلف این مرکز آشنا شدند.

همچنین، جری مک‌نرنی، عضو کنگره آمریکا، توره سالازار، دادستان ایالت کالیفرنیا و شماری از شخصیت‌های محلی نیز در این مراسم حضور یافته و سخنرانی کردند. شماری از رهبران آیین‌های مسیحیت، یهود و بودا نیز در این مراسم، درباره فواید و ثمرات این‌گونه دیدارها و تأثیر آن‌ بر تقویت ارتباط و تفاهم میان اقلیت‌های دینی سخنرانی و بر ضرورتدعوت تمامی ادیان به صلح و دوستی تأکید کردند.

مرکز اسلامی کالیفرنیا یکی از بزرگ‌ترین مراکز اسلامی این ایالت است که شامل نمازخانه ویژه زنان و مردان، بخش‌های تخصصی آموزش زبان عربی، مرکز حفظ قرآن و باشگاه ورزشی است.