یک فرمانده ارشد نظامی حماس می گوید که ما به خدا توکل می کنیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما دیگر دغدغه رویارویی با دشمن را نداریم. / اگر مردم فلسطین بدانند که ما چه تجهیزات نظامی و سلاح هایی در اختیار داریم سجده شکر به جا می آورند. من نمی توانم به تسلیحاتی که در اختیار داریم اشاره کنم چون محرمانه است.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری فلسطینی «سما»؛ «فایز ابوشماله» که از فرماندهان گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس است گفت: «ما به طور شبانه روز به منظور آمادگی برای مقابله با اسراییل تلاش می کنیم. ما در طول یک سال و نیم گذشته طعم راحتی را نچشیدیم و البته احساس خستگی نکردیم. جنگی که ما برای آن آماده می شویم سرنوشت ساز خواهد بود.»

ابوشماله درباره این که گردان های قسام سلاح خود را در سایه محاصره شدید غزه از کجا و چگونه تامین می کند افزود: «من تاکید می کنم ارسال سلاح برای ما متوقف نشده است. از جایی که تصورش را هم نمی کنید برای ما سلاح ارسال می شود. ما در این خصوص هیچ دغدغه ای نداریم. اگر مردم فلسطین بدانند که ما چه تجهیزات نظامی و سلاح هایی در اختیار داریم سجده شکر به جا می آورند. من نمی توانم به تسلیحاتی که در اختیار داریم اشاره کنم چون محرمانه است و تا لحظه رویارویی با رژیم اشغالگر اسرائیل محرمانه باقی می ماند. فقط این که دشمن از قدرت و توانمندی نظامی ما متحیر خواهد شد.»

وی اظهار داشت: «هیچ کسی حتی بسیاری از مسئولان ما نمی دانند گردان های قسام چند موشک در اختیار دارد و این که برد آن ها تا کجاست. این که چگونه ساخته می شود و مواد انفجاری آن چگونه وارد غزه می شود.»

این فرمانده ارشد نظامی حماس خاطرنشان کرد گردان های قسام مسیر مقاومت در برابر اسراییل را انتخاب کرده است. این گردان ها مسئولیت دفاع از ملت فلسطین را بر عهده دارد و می داند که دشمن چه امکانات و توانمندی هایی دارد. بنابراین ما تلاش می کنیم در زمینه هایی که دشمن از درک آن عاجز است برتر میدان باشیم. ما به خدا توکل می کنیم و هرگز تسلیم نخواهیم شد. ما دیگر دغدغه رویارویی با دشمن را نداریم. ما دیگر از این مرحله عبور کرده ایم به خصوص این که تاکنون چندین بار در غزه با ارتش اسراییل درگیر شده ایم. ما دشمن را شکست دادیم و امروز نیز برای غافلگیر کردن آن آماده می شویم.

منبع: IRIBNEWS