اسقف اعظم کره جنوبی، گفت‌وگو با مسلمانان را مایه برکت دانست و گفت: امیدواریم آموزه‌های اسلامی بتواند به ایجاد صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را میان جوامع مهیا کند؛ چراکه تعامل با مؤمنان ادیان دیگر موجب افزایش روحیه دینی بسیاری از شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوی ادیان می‌شود.

به گزارشMuslimPressو به نقل از «icro. ir»؛ اسقف اعظم «کیم هی جونگ»، رئیس کمیته ارتباط جهان مسیحی و گفت‌وگوی ادیان کنفرانس اسقفان کاتولیک کره جنوبی، در پنجمین دور گفت‌وگوی دینی ایران و کره جنوبی، گفت: ادیان مختلفی در کره جنوبی هستند، اما هم‌زیستی مسالمت آمیز میان آنان رواج دارد؛ ما در کره جنوبی دیگر ادیان را همسایگان خود می‌دانیم.

اسقف اعظم کیم هی جونگ، گفت‌وگو با مسلمانان را مایه برکت دانست و گفت: امیدواریم آموزه‌های اسلامی بتواند به ایجاد صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز را میان جوامع مهیا کند؛ چراکه تعامل با مؤمنان ادیان دیگر موجب افزایش روحیه دینی بسیاری از شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوی ادیان می‌شود.

وی افزود: اساس کار امام خمینی(ره) قرآنی بود؛ ایشان فقیهی بودند که تفاسیرشان براساس آموزه‌های قرآنی بود.

اسقف اعظم کیم هی جونگ یادآور شد: سنت، آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند در واقع باید گفت که رهبری انقلاب اسلامی ایران به عنوان مجتهد بزرگ تسفیری از آموزه‌های قرآنی را در جهان ارائه دادند که سنت پیشرو در این انقلاب برشمرده می‌شود.